We wtorek 20 października 2020r. Fundacja zorganizowała spotkanie pn. „Partnerstwo dla regionu – forum wymiany dobrych praktyk”, które miało za zadanie promować i upowszechniać dobre praktyki projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego w ramach programu Erasmus+. Celem wydarzenia była również dyskusja nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec postaw i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz prezentacja doświadczeń szkół w zakresie współpracy z przedsiębiorcami.

Uczestnikami byli przedstawiciele szkół zawodowych, lokalni przedsiębiorcy oraz partnerzy społeczni. Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy wymienili się doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami w obszarze praktycznej nauki zawodu oraz luk kompetencyjnych w obowiązujących programach nauczania. Spotkanie pozwoliło na wymianę dobrych praktyk między wszystkimi uczestnikami spotkania.