Nasze działania

Wspieramy partnerstwa szkoła-pracodawca-samorząd, pomagamy organizować klasy patronackie, współpracujemy z klastrami branżowymi, organizujemy kursy i szkolenia branżowe, ale przede wszystkim organizujemy praktyczną naukę zawodu bezpośrednio u pracodawców bazując na rozległej sieci partnerów zarówno w kraju jak i za granicą.

Dajemy możliwość nabywa umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy, a także możliwość bieżącego poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży.

Nasze działania przynoszą korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom. Niewątpliwie jednak najwięcej zyskują uczestnicy kształcenia, uczniowie którzy doskonale przygotowani mogą wejść na rynek pracy.

Zdrowe odżywianie nie zna granic

Zdrowe odżywianie nie zna granic

W dniach 9-13 maja br. w naszym regionie gościliśmy grupę uczniów z Vilniaus Antakalnio progimnazija wraz z nauczycielami. Uczniowie przyjechali do Polski w ramach projektu „Zdrowe odżywianie nie zna granic” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z...

czytaj dalej
Kurs arteterapii

Kurs arteterapii

Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych zrealizowała 24 godzinny kurs arteterapii na rzecz 10 uczennic Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach realizacji Projektu „Z myślą o zawodowej...

czytaj dalej
Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli

Realizujemy obecnie następujące szkolenia dla nauczycieli w Goniądzu Kodowanie,Innowacje pedagogiczne,Technologie informacyjno-komunikacyjne,Wykorzystanie eksperymentu w wychowaniu wczesnoszkolnym. Realizujemy obecnie szkolenia dla nauczycieli w Siemiatyczach...

czytaj dalej
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

We wtorek 20 października 2020r. Fundacja zorganizowała spotkanie pn. "Partnerstwo dla regionu - forum wymiany dobrych praktyk", które miało za zadanie promować i upowszechniać dobre praktyki projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego w ramach programu Erasmus+....

czytaj dalej