Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych zrealizowała 24 godzinny kurs arteterapii na rzecz 10 uczennic Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach realizacji Projektu „Z myślą o zawodowej przyszłości”.