Realizujemy obecnie następujące szkolenia dla nauczycieli w Goniądzu

  1. Kodowanie,
  2. Innowacje pedagogiczne,
  3. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
  4. Wykorzystanie eksperymentu w wychowaniu wczesnoszkolnym.

Realizujemy obecnie szkolenia dla nauczycieli w Siemiatyczach

  1. Kodowanie i programowanie w Przedszkolu.